มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์ (Breakfast at Tiffany's)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169246299
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 19.8 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไลบรารี่ เฮ้าส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ชวณัฐ สุวรรณ
Graphic Designer: 
ชวณัฐ สุวรรณ
Graphic Designer (Cover): 
ชวณัฐ สุวรรณ
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
นลัท ตั้งพรพิพัฒน์
บรรณาธิการบริหาร : 
รังสิมา ตันสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ไลบรารี่ เฮ้าส์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นำเสนอความต้องการแสวงหาอิสระของตัวละครเอกในเรื่องและการติดบ่วงความปรารถนาที่มีต่อหญิงสาวคนรัก โดยสื่อสารผ่าน "กรงนก" ซึ่งเป็นสัญญะของการกักขัง และในขณะเดียวก็เป็นสิ่งที่ตัวละครเอกมอบให้กับผู้เล่าเรื่องด้วย