ชุด World of Knowledge Series (เหตุการณ์โลก, เรื่องเร้นลับโลก, ประวัติศาสตร์โลก)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882738
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ปรเมศวร์
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือชุดรวมบทความ World of Knowledge Series ปัจจุบันตีพิมพ์ออกมาแล้ว 3 เล่ม เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกอันสำคัญในอดีต, เรื่องราวเร้นลับในหน้าประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์สำคัญของโลก ปกครึ่งบนใช้ภาพสัญลักษณ์ (icon) จากชิ้นบทความที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ส่วนปกครึ่งล่างออกแบบโดยใช้โครงสร้างของหน้าสารบัญเพื่อเน้นการสื่อสาร 'เรื่อง' ที่ผู้อ่านจะได้รับ ปกชุดนี้จึงเป็นส่วนผสมการสื่อสารทั้งในแง่ภาพและตัวอักษร