จีมุ้ย โหราศาสตร์จีน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882349
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จุดสีเล็กๆ สื่อความหมายดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืน เส้นที่ลากเชื่อมโยงจุดดวงดาวต่างๆ คือภาพจำทางสัญลักษณ์ของกลุ่มดวงดาวต่างๆ ในที่นี่ใช้ภาพคนซึ่งไม่มีอยู่จริงในทางโหราศาสตร์จีน แต่ในทางกลับกันก็เพื่อเป็นการสื่อว่าโหราศาสตร์จากดวงดาวมีบทบาทความสำคัญต่อมนุษย์