เปเรย์รายืนยัน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92759-5-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12x16 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์อ่านอิตาลี
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
Graphic Designer: 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
Graphic Designer (Cover): 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
บรรณาธิการ: 
มีนาภา โมไนยพงศ์
บรรณาธิการบริหาร : 
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์อ่านอิตาลี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่าเรื่องการเมืองผ่านมุมมองสายตาของเปย์เรราซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ แนวคิดการออกแบบจึงทำเป็นภาพประกอบในแนววินเทจ และภาพประกอบจึงทำเป็นพิมพ์ดีดที่แทนการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการเมืองและบ้านเมืองของกรุงลิสบอนออกมาก