วิเคราะห์ตลาดบนโลกดิจิทัล การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-810-216-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ดำรงค์ พิณคุณ
Graphic Designer (Cover): 
สุเทพ เวทีกูล
บรรณาธิการ: 
ดำรงค์ พิณคุณ
โรงพิมพ์: 
บ. ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. ดำรงค์ พิณคุณ