ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-298-368-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
18 ซม. x 12.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
SALMON BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปฏิกาล ภาคกาย
Graphic Designer: 
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์
Graphic Designer (Cover): 
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
-
บรรณาธิการบริหาร : 
ปฏิกาล ภาคกาย
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่ภาพปกเกิดจากคีย์เวิร์ด ‘เศร้าแบบเสียดสี’ และจัดวางองค์ประกอบแบบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อ่านตีความด้วยตัวเอง