ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-298-398-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
18 ซม. x 12.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
SALMON BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปฏิกาล ภาคกาย
Graphic Designer: 
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์
Graphic Designer (Cover): 
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
-
บรรณาธิการบริหาร : 
ปฏิกาล ภาคกาย
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาค่อนข้างเฉพาะตัว ไม่ได้เป็นแค่ไกด์บุ๊กหรือนิยาย ผู้ออกแบบจึงเลือกที่จะสื่อสารง่ายๆ โดยใช้ภาพห้องแบบญี่ปุ่นโบราณที่คุ้นตามาสร้างบรรยากาศตามชื่อหนังสือ แต่หลีกเลี่ยงการจัดองค์ประกอบหน้าปกแบบหนังสือทั่วไป พร้อมกับการออกแบบตัวอักษรที่ไม่คุ้นชินเพื่อสื่อสารถึงความพิเศษของเนื้อหาในเล่ม