QUARTER-LIFE CRISIS

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-298-385-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
185 x 187 x 12 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
SALMON BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปฏิกาล ภาคกาย
Graphic Designer: 
TUNA Dunn และ ภาคภูมิ ลมูลพันธ์
Graphic Designer (Cover): 
TUNA Dunn และ ภาคภูมิ ลมูลพันธ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
TUNA Dunn
บรรณาธิการ: 
-
บรรณาธิการบริหาร : 
ปฏิกาล ภาคกาย
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมการ์ตูนสี่ช่องของผู้เขียน จึงออกแบบปกด้วยการดึงเอาจุดเด่นของความเป็นกรอบทั้งสี่มาใส่เรื่องราวเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาอันว่าด้วยความสัมพันธ์และชีวิตที่ให้ความรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวิกฤตบางอย่าง