ลูกฉันหายไป

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163781253
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล
Graphic Designer: 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
Graphic Designer (Cover): 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
นักวาดภาพประกอบปก : 
สมบัติ คิ้วฮก
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ลูกฉันหายไปบอกเล่าเรื่องราวของแม่ไก่ที่ตามหาลูกที่หายไป แต่สุดท้ายต้องเลือกว่าจะปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่ที่รับเลี้ยงหรือรับกลับมาอยู่กับตัวเอง ภาพปกจึงเป็นภาพของแม่ไก่ที่มีท่าทางร้อนรนสับสน ไม่แน่ใจว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคน