อารักษ์ลวง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7735-87-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
A5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สาำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง / GROOVE PUBLISHING
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
Graphic Designer: 
กัญจน์สุภักค์ ยุกตานนท์
Graphic Designer (Cover): 
กัญจน์สุภักค์ ยุกตานนท์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
บรรณาธิการบริหาร : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
โรงพิมพ์: 
เอ.พี. กราฟฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิิ่ง / บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้ประสานงานการออกแบบปก : จารุนันท์ ศรีรัตนตรัย, สุลวัณ จันทรวรินทร์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เทคนิคภาพเล่าเรื่อง create font ชื่อเรื่องเฉพาะ เพื่อสร้างความน่าสนใจ โดยที่หนังสือแต่ละเรื่อง ไม่ใช่ซีรีส์หรือหนังสือชุด