คอสมอส

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167767857
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
5.5x8.25 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ชาญศักดิ์ สุขประชา
บรรณาธิการ: 
ปณต ไกรโรจนานันท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
โรงพิมพ์: 
ด่านสุทธาการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี(ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกต้องการนำเสนอแนวทางของเนื้อหาคร่าวๆ ให้ผู้อ่านได้ทราบก่อนที่จะเริ่มอ่าน เลือกใช้ภาพทั้งปกหน้าและปกหลังจากภาพถ่ายจริงของ NASA โดยปกหน้าจะใชัเทคนิคการแสดงผลของสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากหนังสือในแนวเดียวกัน