เราต่างมีพุทธะในตัวเอง (The Sanity We Are Born With)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-91653-6-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ปลากระโดด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
วิจักขณ์ พานิช
บรรณาธิการบริหาร : 
วิจักขณ์ พานิช
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในพุทธวัชรยาน มีสีหลักที่สะท้อนถึงปัญญาญาณของพุทธะ อยู่ ห้าสี คือ ขาว - พุทธะ (ความว่าง) space, น้ำเงิน - วัชระ (ความกระจ่างชัด) water, เหลือง - รัตนะ (การโอบอุ้ม) earth, แดง - ปัทมะ (passion) fire และ เขียว - ปัทมะ (karma) wind โดยธรรมชาติของจิตที่ว่าง (space) จะแสดงคุณลักษณะทางปัญญาออกมา 5 แบบ และปัญญาญาณนี้สะท้อนถึง "พุทธะในตัวเอง" ของสรรพชีวิตทั้งหลายโดยพื้นฐาน แต่บางครั้งอาจจะถูกปกปิดไว้ทำให้เราต้องคลี่ออกมาเพื่อที่จะเปิดเผยให้เห็นสภาพดั้งเดิมที่เป็นพุทธะที่อยู่ภายในเราทุกคน ภาพถ่ายด้านหลังที่เหมือนถูกปิดไว้และรอการคลี่ออกจากผู้อ่านคือ ภาพถ่ายของ เชอเกียม ตรุงปะ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้