ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1564-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
บรรณาธิการ: 
ภัทรานิษฐ์ พัฒน์ธนพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้คือ ศรัทธา ความเชื่อ ในสังคมไทยที่มีความหลากหลาย ตั้งคำถามหารากทางวัฒนธรรมว่าสังคมเราเป็นสังคมพุทธแน่หรือ ออกแบบโดยใช้ภาพหมึกที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียว เหมือนสังคมผสมผสานความเชื่อแต่ละที่เข้าด้วยกัน และมองอีกทียังคล้ายกับควันที่ีคงามหมายเชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา ใช้สีพิเศษสีเขียวเพื่อตัด เด่นชัดขึ้นมาจากภาพขาวดำ