การ์ตูนมุนินฺ 6

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163948519
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5*21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
10 มิลลิเมตร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มุนินทร์ สายประสาท
นักวาดภาพประกอบปก : 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการ: 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ฐิตภัทร คชรัตน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกหน้าหลังและปีกปกเป็นภาพพาโนรามายาวต่อเนื่องกันไป มีตัวละครหลักจากการ์ตูนเรื่องสั้นในเล่ม กำลังใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านสายตาและท่าทาง บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สะท้อนเนื้อหาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นภายในเล่ม