สีหนาทปราบยักษ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-342-041-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
24 x 24 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
โอฬาร สมชาติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
โอฬาร สมชาติ
บรรณาธิการ: 
กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์, สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ
บรรณาธิการบริหาร : 
พี่ ก.ข.
ผู้จัดพิมพ์: 
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือวรรณคดีไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ปกใช้ภาพหน้ายักษ์สีแดงใหญ่เป็นฉาก เด็กไทยตัวน้อยยืนตั้งท่าแข็งแรงไม่เกรงกลัว สื่อถึงจิตใจที่เข้มแข็งของเด็กน้อย