ยลเจแปน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-315-859-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 18.4 cm (16 หน้ายก)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ศยาม
บรรณาธิการ: 
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
เรือนแก้วการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นำสัญลักษณ์ “วงกลมดวงอาทิตย์” (日の丸 Hinomaru) จากธงชาติญี่ปุ่น (日本の国旗 Nipponnokokki) มาซ้อนทับกันกลายเป็นรูปดวงตา เพื่อสื่อสารถึงการมอง หรือ “ยล” (คำจากชื่อหนังสือ) ปกหลังออกแบบให้มีความต่อเนื่องกับปกหน้า วางภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมือนวงกลมดวงอาทิตย์ 2 ดวง กำลังจะเคลื่อนเข้าหากัน (จนกลายเป็นปกหน้า) หรือกำลังจะเคลื่อนออกจากกันก็ได้ (แล้วแต่จะคิด) ใช้พื้นที่ว่างระหว่างวงกลมทั้งสองใส่คำโปรยรายละเอียดของหนังสือ

Comments

ญี่ปุ๊นญี่ปุ่น