HOMEROOM : photograph 101

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786164068803
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16*16
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
10 มิลลิเมตร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มุนินทร์ สายประสาท
นักวาดภาพประกอบปก : 
มุนินทร์ สายประสาท,สิรินาฏ สายประสาท,อนุชิต คำน้อย,ปกรณ์ แก้วดี,พงศกร สรรพกิจจานนท์,ดวงหทัย โสตถิเสาวภาคย์,เลขา
บรรณาธิการ: 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ฐิตภัทร คชรัตน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Jacket Cover เป็นภาพวาดห้องเรียน มีตัวการ์ตูนที่วาดโดยนักเขียนในเล่ม กำลังนั่งอยู่ในห้อง ในอิริยาบถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเรื่องราวและองค์ประกอบเล็กๆ ที่ดูคึกคัก เมื่อเปิดเข้าไปดูปกจริงด้านใน ตัวการ์ตูนก็จะเปลี่ยนท่าทางไป เป็นลูกเล่นที่ให้คนอ่านมีสัมพันธ์กับหนังสือตั้งแต่การดูหน้าปก