สร้างบ้านแปงเมือง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215370
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3 ซม. x 24 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เน้นให้เห็นถึงบรรยากาศ ของคนในสมัยนั้น