เขียนหญิง : อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-321-791-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5 x 18.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
unfinished Project Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
THE UNI_FORM Design Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
THE UNI_FORM Design Studio
บรรณาธิการ: 
unfinished Project
บรรณาธิการบริหาร : 
Unfinished Project Publishing
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Unfinished Project Publishing
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้เขียน : ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพประกอบหญิงสาวจำนวนมาก ถูกจัดวางโดยรอบเรือนร่างของชายหนุ่ม บอกเล่าเรื่องราวและมีนัยยะแฝงได้หลายมิติ รวมถึงภาพของนักเขียนที่ถูกอ้างอิงในเล่มก็ถูกซ่อนอยู่ในปกเช่นกัน