ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1222-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13 x 18.5 x 1.4 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พัลลภ สามสี, ประภาพร ประเสริฐโสภา
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพถ่ายดอกไม้โดยนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพถ่ายดอกไม้ถูกจัดวางให้เป็นมิติวงกตที่ลึกล้ำ สะท้อนเรื่องราวของวงกตแห่งมายาคติที่ไส้เดือนหาทางออกไม่พบที่เป็นสารสำคัญของหนังสือ