ปัญหาปรัชญา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92081-3-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.8 ซม. x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มูลนิธิหยดธรรม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
rabbithood studio
บรรณาธิการ: 
ถนอมสิงห์ โกศลนาวิน
โรงพิมพ์: 
หจก.วนิดาการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิหยดธรรม
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาว่าด้วยการพินิจพิเคราะห์ปัญหาปรัชญาจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออก ไล่กันมาตั้งแต่เรื่อง จักรวาล วิญญาณ ธรรมชาติของมนุษย์ คุณค่าทางจริยะ แล้วก็เรื่องภาษา เป็นหนังสือเรียนที่ใช้อ่านประกอบการเรียนวิชานี้ในมหาวิทยาลัย เราอยากพาผู้อ่านกลับไปแถวๆ จุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการ เพราะเชื่อว่าการตั้งคำถาม ถกเถียง หาคำตอบ หรือกระทั่งการนำไปสู่คำถามใหม่ๆ น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีวิวัฒนาการทางความคิดขึ้นมาได้ กลายเป็นความเข้าใจที่ไม่รู้จบ และความที่นักเรียนวิชาปรัชญาน่าจะเครียดพอตัว ถ้าปกหนังสือเรียนทำให้เขารู้สึกไม่น่าเบื่อขึ้นมาได้บ้างก็น่าจะดี หรืออย่างน้อยถ้ากำลังท้อแท้ ก็ขอให้ดูพี่ลิงตัวนี้ไว้ หนทางสู่ความก้าวหน้าคงอยู่ไม่ไกล หมายเหตุ ภาพถ่ายลิงนำมาจากภาพของคุณ Tambako the Jaguar ภายใต้สนธิสัญญา Creative Commons