ไทยในสายตาเพื่อนบ้านฉบับปรับปรุง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1538-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3x24 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
บรรณาธิการ: 
ภัทรานิษฐ์ พัฒน์ธนพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาของเล่มนี้คือมุมมองของเพื่อนบ้านที่มีต่อไทย จึงออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์การวัดสายตา ซึ่งแต่ละคนจะมีสายตาการมองเห็นไม่เหมือนกันเปรียบได้กับเพื่อนบ้านของไทยที่แต่ละประเทศก็มีมุมมองต่อไทยแตกต่างกัน และใช้โทนสีหลักของธงชาติ เพื่อสื่อถึงความเป็นประเทศ