ฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196602
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิรัญญา ฉัตรนิธิกุล
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ศุภกานต์ พรรณรัตน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
‘บทกวี’ ของ ‘กวีหญิง’ ที่มีน้ำเสียงหม่นเศร้า เรียบนิ่ง แต่ร่วมสมัย ย่อมไปได้ดีกับลายเส้นและรูปทรงของเรขาคณิต / Space บนหน้ากระดาษ / สีดำที่แน่นเต็มของการแบ่งภาคความรู้สึก / และด้วยเนื้อหาที่ต้องแบกรับอารมณ์ความคิด การใช้ตัวเลขแบ่งบทที่เปลี่ยนสไตล์ของ font ย่อมช่วยให้ผ่อนคลายแต่ก็ไม่รบกวนต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งที่ตกค้างไว้อาจเป็นเพียงความทรงจำแบบฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ