ความรักศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196541
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิรัญญา ฉัตรนิธิกุล
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ศุภกานต์ พรรณรัตน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
การถอดส่วนต่างๆ ของภาพบนปกมาใช้เป็นส่วนแบ่งภาคในเล่มเป็นไปก็เพื่อทำให้ ปก เนื้อใน เนื้อหา และรูปเล่ม ทั้งหมดเป็นกลิ่นอายเดียวกัน แม้การเอามาใช้จะมีการตัดทอนเพิ่มเติมลายเส้นกราฟิกเพื่อความสวยงาม แต่เมื่ออ่านจนจบก็ยังรู้สึกได้ว่า ความเป็น ‘ความรักศักดิ์สิทธิ์’ ยังคงอยู่ ทั้งหมดก็เพื่อจะบอกว่า สำหรับความรัก เมื่อเราเริ่มต้นอย่างไร ก็ควรดำเนินไปอย่างนั้นดังที่ปรากฏอยู่ในเล่ม