ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196619
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี, สุธี คุณาวิชยานนท์
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ศุภกานต์ พรรณรัตน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เราอาจคุ้นเคยกับรูปเล่ม ภาพประกอบ และการจัดวางหนังสือวิชาการที่มักประกอบด้วยเนื้อหาที่อัดแน่น ตารางที่ยาวเหยียด รูปภาพที่อยู่ในสัดส่วนของพื้นที่สี่เหลี่ยม หรือกระทั่งการ Tab ทุกการขึ้นย่อหน้า ดังนั้นหากการปรับเปลี่ยนให้หนังสือวิชาการลดความเป็นทางการลงด้วยการแทรก Quote ต่างๆ ภายในเล่ม การแบ่งย่อหน้าด้วยการใช้พื้นที่ว่าง ผนวกด้วยภาพประกอบที่หลีกเร้นจากกรอบสี่เหลี่ยม ทั้งหมดก็เพื่อให้การอ่านงานวิชาการเป็นช่วงเวลาของความรู้และความรื่นรมย์