พิกุลกัญชา My Lady's Bullet Wood

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-406-841-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
11.5 x 17 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Moody Book
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
THE UNI_FORM Design Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
THE UNI_FORM Design Studio
บรรณาธิการ: 
กานต์ หงษ์ทอง
บรรณาธิการบริหาร : 
กานต์ หงษ์ทอง
โรงพิมพ์: 
บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ หนังสือมู้ดดี้ Moody Book
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ดราม่าโรเเมนติกแฟนตาซี ทางผู้ออกแบบจึงต้องการเสนอด้วยวิธีการคอลลาจที่มีหลากหลายองค์ประกอบแทรกซ้อนไปมาของสัญลักษณ์ที่มาจากเนื้อหาภายในเล่ม