ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196404
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิรัญญา ฉัตรนิธิกุล
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, อาทิตยา นุชแพร, ชลกนก สามงามนิ่ม, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพตัดแปะผสมผสานหลายวัฒนธรรม ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ชื่อเล่มวางเด่นชัดเจนอยู่กลางปก เพิ่มข้อความรองในตำแหน่งซ้ายกับขวาสองจุดเพื่อความสมดุล สีพื้นม่วงน้ำเงินให้ความนิ่งสงบแต่ชวนให้ค้นหาความหมายตรงตามชื่อเล่มที่มีความยอกย้อนในตัวเอง