เพศ: จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196626
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ศุภกานต์ พรรณรัตน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
งานวิชาการที่พูดถึงเรื่องเพศในแง่มุมที่ต่างออกไป ปกหน้า - ภาพเท้าสองข้างเป็นการดัดแปลงภาพเท้าพระเยซูถูกตรึงกางเขน Spot UV ที่เล็บเท้าสีแดงสะท้อนถึงการที่เพศถูกมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนา เพิ่มความชัดเจนด้วยคำว่า On Sex ปกหลัง - มือ ดัดแปลงภาพเช่นเดียวกับปกหน้าที่เป็นมือของพระเยซูที่โดนตรึงกางเขน พร้อม Spot UV สีแดงที่เล็บ ทั้งปกหน้า-หลัง มีลายเส้นลักษณะวงกลมสะท้อนการหมุนวนหรือวัฎจักรประเด็นเรื่องเพศ ที่มีอยู่ตลอดทุกยุคสมัย