ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196510
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปก 'ดังนั้นจึงสิ้นสลาย' ไม่ได้ใช้รูปประกอบที่เป็นตัวแทนแบบชัดเจน แต่ใช้ภาพที่เป็นนามธรรม โดยใช้กลุ่มควันหรือหยดสีที่ล่องลอยเคว้งคว้าง ประกอบกับสีดำที่ใช้ก็ยิ่งเสริมให้อารมณ์ของหนังสือสื่อสารออกมาได้เป็นอย่างดี เทคนิคที่ใช้บนหน้าปกก็คือ การ Spot UV ลงในจุดที่เป็น gimmick ซึ่งบนปกนี้เราเลือกกลุ่มควันด้านหน้า นี่เป็นเอกลักษณ์ที่สำนักพิมพ์ใช้มาตลอด เพราะเราจะไม่ Spot UV เป็นรูปใหญ่หรือปูเต็ม