หวนคืนสู่บาบิลอน และเรื่องสั้นอื่นๆ (Babylon Revisited and Other Stories)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196725
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - กฤตพล วิภาวีกุล, เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, อาทิตยา นุชแพร, ชลกนก สามงามนิ่ม, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เมื่อความฟุ้งเฟ้อหรูหราที่คล้ายเป็นคำจำกัดความในเรื่องสั้นของฟิตซ์เจอรัลด์ ฉะนั้นจึงได้นำแก้วไวน์มาวางเด่นเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีรอยริมฝีปากประทับบนขอบแก้วที่สื่อนัยแห่งตัณหา ความถวิลหา ทว่าก็คงความเศร้าในเวลาเดียวกัน หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดงาน 'วรรณกรรมในวงเล็บ' ซึ่งจะใช้พื้นสีขาวบนปกเป็นหลัก วัสดุของปกนี้คือกระดาษอาร์ตแล้วเคลือบแบบ Soft Touch เพื่อลดปัญหารอยเปื้อนสีดำจากมือผู้อ่านที่อาจเกิดขึ้นกับปก