ดั่งสลักและขัดเงา: หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.สุวรรณนา สถาอานันท์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196688
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิรัญญา ฉัตรนิธิกุล
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล, คงกฤช ไตรยวงศ์, รชฎ สาตราวุธ
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, อาทิตยา นุชแพร, ชลกนก สามงามนิ่ม, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
'ดั่งสลักและขัดเงา' ถูกออกแบบให้ดูสง่างามและเรียบง่าย เพราะเป็นหนังสือในวาระเกษียณอายุราชการของ อาจารย์สุวรรณา สถาอานันท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีบุคลิกเรียบเป็นที่เคารพนับถือของสานุศิษย์ ประกอบกับบทความส่วนมากในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องปรัชญาและศาสนาที่เกี่ยวกับการจัดการกับอารมณ์ภายใน จึงทำให้ปกที่ออกแบบไม่หวือหวา แต่เน้นไปในทางเรียบง่าย จริงจัง ทั้งนี้ยังได้นำชื่อบทความและชื่อผู้เขียนมาวางไว้บนปกได้อย่างลงตัว