บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม (Introducing Poststructuralism)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196671
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิรัญญา ฉัตรนิธิกุล
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล, ธนศักดิ์ สายจำปา
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, อาทิตยา นุชแพร, ชลกนก สามงามนิ่ม, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื่องจากเนื้อหาของ บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม (Introducing Poststructuralism) มีความเข้มข้นเพราะเป็นเล่มที่อธิบายความ 'สกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม' โดยอธิบายผ่านแนวคิดหลักของนักปรัชญาในสกุลนี้ ปกนี้จึงถูกออกแบบมาเหมือนกับการประกอบสร้างคิดมาใหม่ ซึ่งใช้ชื่อเล่มแยกย่อยออกมาเป็นชื่อนักปรัชญาต่างๆ โดยยังคงความเข้มขรึมของเนื้อหาจากสีดำของปก