ดินแดนคนตาบอด (The Country of the Blind)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196565
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - กฤตพล วิภาวีกุล, เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ศุภกานต์ พรรณรัตน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนึ่งในชุด ‘วรรณกรรมโลกสมมติ’ ที่ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีมิติโดยการใช้ Font ในรูปแบบ Typo ที่แทรก gimmick ไว้สำหรับการตีความที่โยงเข้ากับเรื่องราวในเล่ม เราเชื่อว่าการใช้ gimmick ที่ ‘ใช่’ เพียงจุดเดียวก็จะบอกผู้อ่านต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ การเลือกใช้วัสดุก็ยังคงแบบเดียวกับทุกเล่มของงาน ‘วรรณกรรมโลกสมมติ’ กล่าวคือ ทั้งหมดยังเป็นสัมผัสเดิม แต่ไม่เหมือนกันคือการมองเห็นที่แตกต่างออกไปเท่านั้น