ปฏิวัติ 2475

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163881854
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ผู้ออกแบบใช้กราฟฟิคจากหนังสือพิมพ์ในอดีต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และใช้ข้อความบทต่างๆ จากบันทึกในช่วงเหตุการณ์ เช่น ข้อความในข่าว ข้อความอธิบายภาพข่าว ลายพระหัตถ์ที่อธิบายถึงการสละพระราชอำนาจของ รัชการที่ 7 ฯลฯ เพื่อต้องการให้หน้าปกบอกเล่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลจากผู้ใดผู้หนึ่ง หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่ง อันคือหลักการสำคัญในการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต