รอยพระยุคลบาท

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
97897402060571
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ขนาดรูปเล่ม : 
14.6 x 25 x 2.4 cm.
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พัลลภ สามสี, ประภาพร ประเสริฐโสภา
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน