พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740211234
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พัลลภ สามสี, ประภาพร ประเสริฐโสภา
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน