Jazz Murakami

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7831-08-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12.3 ซม. x 16,4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เม่นวรรณกรรม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
นักวาดภาพประกอบปก : 
นัฏฐกร ปาระชัย
บรรณาธิการ: 
นิวัต พุทธประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ปรียา พุทธประสาท
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้เขียน / สิเหร่
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดในการออกแบบคือ ปูพื้นออกน้ำตาลๆ แล้วปริ๊นท์สีฟ้าตัดทำให้น่าสนใจ (มันจะออกมาสะท้อนแสงนิดหน่อย) โดยมานิตาได้ทำไทโปชื่อ "ใหม่" แล้วเอารูปทรงของตัวคีย์บอร์ดมาเล่น กับตัวอักษรให้สนุกขึ้น ในส่วนภาพประกอบใช้ภาพวาดมูราคมิอุ้มแมว เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพภายในงานของมูราคามิซึ่งเป็นคนที่ชอบแมว และมักจะใส่แมวเข้ามาในนิยาย กับเรื่องสั้นของเขา รวมถึงเพลงแจ๊ซด้วย

Comments

แมว