การปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร?

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163881724
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ผู้ออกแบบตั้งใจออกแบบให้หน้าปกมีโครงสร้างแบบเดียวกับ Dictionary เพื่อสื่อความหมายถึงการอ่านความจริงหรือบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ ภาพและการจัดวางก็ให้น้ำหนักกับเรื่องราวการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในทั้ง 2 ประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของทั้ง 2 ประเทศ ฝั่งซ้ายคือของอเมริกา ฝั่งขวาคือของฝรั่งเศส