โอดะ โนบุนางะ พลิกวิถีผู้น้ำญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163880918
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ผู้ออกแบบเลือกใช้สัญลักษณ์หรือการสะท้อนบุคลิกของบุคคลนั้นๆ ผ่านทางปก เช่น Oda Nobunaga ที่มีลักษณะของคนหัวก้าวหน้า มักจะทำอะไรนอกกรอบหรือขนบดั้งเดิม จนเคยถูกดูแคลนว่า “เจ้าโง่แห่งแคว้นโอวาริ” การออกแบบปกจึงตั้งใจสะท้อนความแปลกประหลาดของบุคคลที่ต่อมาได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น