ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7831-07-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12.3 ซม. x 16,4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เม่นวรรณกรรม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
นักวาดภาพประกอบปก : 
มานิตา ส่งเสริม
บรรณาธิการ: 
นิวัต พุทธประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ปรียา พุทธประสาท
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้เขียน / วิกรานต์ ปอแก้ว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดในการออกแบบ ต้องการสื่อหน้าปกโดยใช้สัญลักษณ์ และการปล่อยที่ว่างให้คิด เช่นพื้นที่สี่เหลี่ยมสีแดง สามารถแทนสนามหญ้า ลู่วิ่ง สนามวิ่ง พื้นที่ หรือกรอบที่ครอบคลุมไว้ ส่วนวงกลมคือตัวแทนของคนหรือตัวละครในเล่ม ปกหน้าจะเชื่อมโยงไปถึงปกหลัง คือวงกลมที่พ้นออกจากกรอบและย้ายมาตำแหน่งที่ 3ผู้ออกแบบเลือกใช้สีแดง เพราะด้วยพลังของสีเหมือนเป็นการตะโกนหรือการเรียกร้องออกมา ซึ่งต้องการให้ตัดกับรูปแบบที่เรียบง่ายของการจัดวางและชื่อเรื่องค่ะ

Comments

โดด