MOROCCO MOMENT

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
เครดิต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิมพ์พิชา อุตสาหจิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ภัทรอนงค์ สิริพิพัฒน์
บรรณาธิการบริหาร : 
พิมพ์พิชา อุตสาหจิต
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพประกอบ นพ.วันฉัตร ชินสุวาเทย์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ไฮไลท์ของการผจญภัยในเล่มนี้ คือการขี่อูฐฝ่าทะเลทรายซาฮาร่า จึงใช้ภาพถ่ายของทะเลทรายนี้เป็นภาพหลัก โดยมีสีสันของทรายและท้องฟ้าที่ตัดกัน เป็นโทนสีหลักของหนังสือ ซึ่งนอกจากจะสวยงามด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องปรุงแต่งมากแล้ว ยังคงเอกลักษณ์ของหนังสือคุณหมอวันฉัตรที่แฟนๆ จำได้ คือ การใช้ภาพถ่ายฝีมือคุณหมอเป็นปกด้วย ส่วนชื่อหนังสือก็เล่นกับ typo ที่ให้ mood & tone ของประเทศโมร็อกโก