พม่ารำลึก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7144-42-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 18.4 CM
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักหนังสือไต้ฝุ่น
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปราบดา หยุ่น
นักวาดภาพประกอบปก : 
ไต้ฝุ่น สตูดิโอ
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ไต้ฝุ่น สตูดิโอ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นการใช้ภาพประกอบวาดตัวละครสำคัญจากเรื่อง โดยออกแบบให้ใช้คู่สีน้อยแต่โดดเด่น