เกาะสยองของด็อกเตอร์มอโร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7144-54-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 18.4 CM
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักหนังสือไต้ฝุ่น
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปราบดา หยุ่น
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ไต้ฝุ่น สตูดิโอ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นการออกแบบโดยการใช้รูปทรงและเส้นสายสื่อแทนการทดลองอันพิสดารของด็อกเตอร์มอโรบนเกาะ