ภูมิปัญญามูซาชิ (Design Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี และ ณัฐพล โรจนรัตนางกูร
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หลังฝึกฝนตนเองมายาวนานกว่า 10,000 วัน ครั้นอายุ 50 มูซาชิก็เข้าถึงมรรคาแห่งกลยุทธ์และวิทยายุทธ์ มูซาชิเขียน "คัมภีร์ 5 ห่วง" จากประสบการณ์ตรง โดยมิได้ใช้คัมภีร์ใด เป็นหนังสืออ้างอิงจากธาตุพื้นฐานทั้ง 4 คือ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ หลอมรวมกลายเป็น "คัมภีร์ 5 ห่วง" โดยมีสุญตาเป็นมรรคาสูงสุด การออกแบบปก "ภูมิปัญญามูซาชิ" ฉบับใหม่นี้ จึงออกมาเป็นภาพวงกลมเรืองบนพื้นดำอย่างเรียบง่าย หากแต่กระบวนการล้วนดำเนินตามขั้นตอนทางความคิด โดยพิมพ์สีเมทัลลิกซ้ำทีละครั้ง จำนวน 4 ครั้ง ตามธาตุ 4 แห่งการหลอมกระบี่ เปิดพื้นที่ว่างตรงแกนกลางเป็นสุญตา โดยมีการพิมพ์ดำลงบนกระดาษดำอีกครั้งเพื่อสร้างมิติทางการมองที่ละเอียดอ่อน