ได้เวลาชาร์จพลัง: Are You Fully Charged?

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7885-56-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
143 mm x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ และ พรชนิตว์ วิศิษฐชัยชาญ
บรรณาธิการ: 
กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการบริหาร : 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรื่อง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
openworlds
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
-ปกนี้ต้องการถามผู้ที่หยิบหน้งสือว่า คุณยังมีพลังงานในการใช้ชีวิตเต็มเปี่ยมอยู่หรือไม่ โดยที่คำถามอยู่ในรูปวงกลมง่ายๆ ที่ทุกคนเข้าใจ -ใช้ฟอนต์ลายมือเพื่อให้ดูเหมือนเป็นคำถามจากคน (เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ) -ใช้รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน และแม่สี ทำให้เรียบง่ายแต่โดดเด่น และแตกต่างจากหนังสือ self-help ทั่วไป ออกแบบมาโดยตั้งใจให้ปกนี้แตกต่างจากกลุ่มเมื่อวางบนแผง