THE NERD OF MICROSOFT

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786162983627
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
5 x 7.2"
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แซลมอน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง
นักวาดภาพประกอบปก : 
สุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง
บรรณาธิการ: 
ปฏิกาล ภาคกาย
บรรณาธิการบริหาร : 
ณัฐชนน มหาอิทธิดล
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทำงานในบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งภาพป๊อปอัพเวลาคอมพิวเตอร์เออเรอร์ก็เป็นภาพจำของใครหลายคนที่ใช้ Windows ผู้ออกแบบจึงนำภาพจำนี้มาเป็นแนวคิดตั้งต้นในการทำปก แล้วเมื่อนำไปประกอบกับเรื่องราวของผู้เขียนที่ต้องเจอปัญหา ต้องเหนื่อย ต้องสู่ ก็เลยต้องการทำให้ภาพป๊อปอัพเป็นเหมือนคลื่น เหมือนขั้นบันไดที่ต้องฝ่าด่านเพื่อผ่านอุปสรรคไปให้ได้