little chiang mai

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978 974 679 292 9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
19 ซม. x 26 ซม.
เครดิต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
rabbithood studio
บรรณาธิการ: 
วชิรา รุธิรกนก
บรรณาธิการบริหาร : 
ยุทธศักดิ์ สุภสร
โรงพิมพ์: 
บจก. แฮนดีเวิร์คส์
ผู้จัดพิมพ์: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Little Chiang Mai เป็นหนังสือชุด 5 เล่ม (เส้นทางปั่น เส้นทางวิ่ง ที่กิน ร้านหนังสือ มิวเซียม) ที่เริ่มต้นทำงานบนโจทย์คำถามของงานวิจัยที่ว่า “หนังสือท่องเที่ยวที่เป็นกระดาษยังทำงานอยู่ไหมในโลกสมัยใหม่ที่คนส่วนใหญ่หันไปพึ่งพาข้อมูลในโลกออนไลน์กันแล้ว” การออกแบบหนังสือชุดนี้จึงพยายามแสดงศักยภาพเล็กๆ น้อยๆ ของกระดาษที่งานออนไลน์ทำไม่ได้เพื่อขับเน้นเนื้อหาของแต่ละเล่มที่ไม่เหมือนกัน ทั้งหน้าพับ ใส่ลิ้น เจาะช่องไดคัท ปล่อยขอบแบ่งระดับ กระทั่งเป็นแผ่นปลิวติดโปสการ์ดให้ดึงออกได้ รวมถึงวิธีการเข้าเล่มที่พยายามเลือกให้หลากหลาย ทั้งเย็บมุง ใสกี่ เจาะหมุด เพื่อให้ผู้อ่านสัมผัสกับประสบการณ์อ่านไกด์บุ๊คอีกแบบที่ต้องใช้เวลาอยู่กับมันนานขึ้น