เพลงรัตติกาลในอินเดีย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169275909
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12 X 16 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
อ่านอิตาลี
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
นักวาดภาพประกอบปก : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
บรรณาธิการ: 
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
บรรณาธิการบริหาร : 
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ อ่านอิตาลี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นนิยายเรื่องของคนที่เดินทางเปะปะในอินเดีย ประพันธ์โดยมีกลวิธีซับซ้อน คลุมเครือ เหมือนภาพความฝันที่เรามักไม่ได้เห็นสิ่งใดชัดเจน องค์ประกอบที่เลือกใช้และจัดวาง ต้องการสื่อถึงความไม่สมบูรณ์ แบบที่คนเป็น OCD คงจะหงุดหงิด