โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ ลองเรียนรู้จากวิถีชาวบ้าน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-03-3621-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
19 ซม. * 26 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แห่่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ
บรรณาธิการ: 
ทิพวรรณ โหละสุต
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครดิตอื่นๆ: 
ขอบคุณ อาจารย์ วิไล อัศวเดชศักดิ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพแผ่นกระดาษสีดำบนปกหน้าหลังที่เชื่อมต่อกัน และชื่อหนังสือที่ถูกพับ ทำหน้าที่ตั้งคำถามแก่ผู้อ่านว่า ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของกระดาษจริงหรือไม่? กระดาษสามารถมีรูปร่างเป็นอย่างไรได้บ้าง? ภาพปกนี้จึงเป็นภาพบอกเล่าคุณสมบัติที่เรียบง่ายและความเป็นไปได้ที่มากมายของกระดาษ กระดาษนั้นมีอิสระในตัวเอง สามารถเป็นได้ทั้ง แข็ง หรือ อ่อน ,หนา หรือ บาง ในคราวเดียวกัน กระดาษอาจดูเหมือนหิน เหมือนผ้า หรือเหมือนเศษกระดาษ ขึ้นอยู่กับนักออกแบบที่จะใช้งานตามเจตนาและจินตนาการของตน