แสง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167942247
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5 x 18.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
KOOB
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
บรรณาธิการ: 
วันพุทธ รักษ์สุดตา
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ KOOB
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่ม แสง คือการสนทนาโต้ตอบของผู้เขียนที่สะท้อนกลับแนวคิดของนักปรัชญาหรือนักเคลื่อนไหวที่เขาได้รับอิทธิพล การออกแบบในเชิง Graphic Art จึงเลือกใช้เพียงตัวอักษร และสีขาว-ดำ ในภาพลักษณ์ที่สะอาดที่สุดเพื่อสื่อถึงสารของเล่ม ตัวอักษรชื่อเรื่องใช้การตัด Form จากตำราตัวอักษรจีนสมัยก่อน โดยชื่อของนักปรัชญาเลือกใช้ Typeface ที่หลากหลายจากภูมิกำเนิดของแต่ละคน สื่อถึงการใช้ภาษาที่แตกต่างแต่ภาพรวมกลับทำให้รู้สึกกลมกลืน